Türkiye Bilişim Pazarı

Interpromedya Pazar Araştırma Grubu’nun verilerine göre, Türkiye Bilişim pazarı’nın büyüklüğünün 2013 sonunda 61,7 milyar tl olması bekleniyor. Telekom hizmetlerinin payının yüzde 56, BT donanımı ve telekom donanımı pazarlarının payının yüzde 27, yazılım ve BT hizmetleri pazarının payının yüzde 17 olacağı öngörülüyor.

 

TÜRKİYE BİLİŞİM PAZARI (BİN USD)*
2010 2011 2012* 2010/2011 2011/2012
BT Donanımı 3.291.327 3.945.035 4.700.000 19,9 19,1
Yazılım 1.690.686 1.853.414 2.100.000 9,6 13,3
Hizmet 2.350.367 2.476.881 2.650.000 5,4 7,0
T. Malzemeleri 265.092 290.490 320.000 9,6 10,2
Bilgi Teknolojileri 7.597.472 8.565.820 9.770.000 12,7 14,1
Telekom Donanımı 2.608.972 3.364.541 3.700.000 29,0 10,0
Taşıyıcı Hizmetler 18.361.895 17.202.003 17.400.000 -6,3 1,2
İletişim Teknolojileri 20.970.867 20.566.544 21.100.000 -1,9 2,6
TOPLAM 28.568.339 29.132.364 30.870.000 2,0 6,0
*İnterpromedya Pazarlama Hizmetleri ve Araştırma Grubu tahminidir.